Actueel

16 maart 2017

Dienstplicht voor meisjes?


In 2010 heeft de werkgroep WEL-dadig van Vrouwen voor Vrede een brief verspreid om meisjes op te roepen na te denken en een standpunt in te nemen over militaire dienstplicht.  

Toen nog alleen voor jongens.

Nu heeft het kabinet besloten om in de Tweede Kamer een voorstel in te dienen om ook voor meisjes de dienstplicht in te voeren.

Dat betekent dat onze oproep aan meisjes om een standpunt in te nemen nu relevant is.

Vrouwen en Duurzame Vrede heeft deze brief overgenomen, iets aangepast. V&DV vraagt u om hem door te sturen naar uw familie, vrienden en kennissen, met het verzoek om hem onder de aandacht te brengen van dochters, vriendinnen etc. die vanaf 2018 een oproep zullen krijgen om in militaire dienst te treden.

Hier vindt u de brief.


22 februari 2017

25 maart 2017

Sinds oktober 2016 is het Platform Vrouwen en Duurzame Vrede een vereniging geworden voor individuele leden en lid-organisaties.

Voor de algemene ledenvergadering  komen we op 25 maart 2017 samen in de benedenzaal van de Johanneskerk. 

Westsingel 30, 3811 BB te Amersfoort.

10.15 tot 12 uur (inloop vanaf 10 uur)

De vergaderstukken kunnen worden aangevraagd op info@vrouwenenduurzamevrede.nl. 

of zijn hier te lezen: werk- en beleidsplan 2017  en  verslag 2016  en  begroting en huishoudelijk reglement

12 – 12.30 uur lunch; wij zorgen voor soep, neemt u zelf brood mee?

Op de agenda staan het beleid en de actieplannen voor 2017, de begroting, het huishoudelijk reglement en de verkiezing van de kascommissie. 

Omdat het belangrijk is om stil te staan bij successen, zal Mekka Abdelgabar van Stichting Vrouwen Organisatie Nederland-Darfur, lid van het Platform VDV, vertellen over succesvolle mediation acties van Vredesvrouwen in Darfur, Soedan. 

Dit is de eerste Platformledenvergadering waarbij de leden van voormalig Vrouwen voor Vrede aanwezig zullen zijn. Zij worden met name uitgenodigd om deel te nemen! 

Als lid  van V&VD kunt er voor kiezen alleen het ochtendprogramma bij te wonen, of alleen het middagprogramma of aan beide programma’s deel te nemen.

Aanmelden kan via info@vrouwenenduurzamevrede.nl, dit is geen voorwaarde voor deelname maar wordt op prijs gesteld. Aan deze dag zijn geen kosten verbonden.  

Wij kijken ernaar uit met u van gedachten te wisselen!

___________________________________

 aansluitend  THEMAMIDDAG 

Het Midden-Oosten en de rol van Vrouwen Vredes Activistes

Zaterdag 25 maart 2017
Johanneskerk, Westsingel 30, in Amersfoort
Inloop 12.00 uur, start 12.30 uur, einde programma 16.00 uur, borrel tot 17.00 uur.

Met medewerking van 

Jieles van Balen, journalist en Midden-Oosten expert

Rula Assad oprichtster van het Syrian Women Journalists Network 

Yasmin Hayder van Syrië Request

Isabelle Geuskens WPP www.womenpeacemakersprogram.org, o.a. Yemen & Libië

Een middag over achtergronden en actuele situatie in het Midden-Oosten. Met speciale aandacht voor de rol en situatie van vrouwen.
Twee Syrische vertegenwoordigsters van vrouwenvredesorganisaties vertellen over acties van Syrische Journalistes/Vluchtelingen en over solidariteitsacties met Syrische vrouwen. En WPP maakt de uitkomsten bekend van het onderzoek naar de stand van zaken van de erkenning van de rol van vrouwenvredesorganisaties en de omstandigheden waaronder zij werken. 

Welke conclusies trekken wij voor het werk van Vredesactivistes in Nederland? 

Meer informatie: www.vrouwenenduurzamevrede.nl/
Deze bijeenkomst staat open voor iedereen die in het onderwerp geïnteresseerd is. Aanmelden via ‘info@vrouwenenduurzamevrede.nl‘ is geen voorwaarde maar wordt op prijs gesteld.

Aan deze middag zijn geen kosten verbonden.  


28 januari 2017

Verslag WILPF werkplaats 10 december 2016

Inleiding over de actualiteit rondom het kernwapenverbod.

Gastspreekster: Selma van Oostwaard

Lees het verslag hier.


25 november 2016

Verslag Vredessymposium 2016

Op 21 september vond het Vredessymposium plaats in Wageningen, georganiseerd door Vredesmissies zonder wapens. Vredeshelden van 2016 vertelden over hun werk in conflictgebieden. Onder andere onze eigen Mekka Abdelgabar werd gehuldigd als vredesheld 2016.

Lees hier het verslag van deze dag.

En ziede korte film over het vredessymposium: https://www.youtube.com/watch?v=7dkqjp1Y7EM&feature=youtu.be

en  http://eirene-nederland.org/vredessymposium-en-vredeshelden-2016-hotel-wereld-wageningen/

en ook dit is misschien interessant voor u: https://www.facebook.com/vredesmissieszonderwapens/?fref=ts

 


16 september 2016

De kracht van vrouwen in oorlog en vrede

 Op 14 september was er in aanloop naar de vredesweek een vredesdebat in de bibliotheek van Enschede. 

 De kracht van vrouwen werd besproken met als leidraad de resolutie 1325 van de verenigde naties, waarin o.a. staat: Geen vrede zonder vrouwen. Vrouwen hebben de kracht een verbindende rol te spelen in conflict situaties. Rechten van vrouwen moeten beschermd worden in oorlogen. Active deelname van vrouwen aan de besluitvormingsprocessen en vredesonderhandelingen moet gefaciliteerd worden. VN moet meer vrouwen aanstellen op sleutelposities binnen de vredesoperaties. 

Een verslag hiervan kunt hier lezen


16 september 2016

Soedanese vrouwen

Het verhaal van Thuria Ibrahim Saleh is nu te lezen. Zie hieronder: Hoe organiseer je vrede in de woestijn?

En de link naar een  filmpje over een training van Soedanese vrouwen: https://www.dropbox.com/s/38noxt8ehnexvd6/Fourth%20Learning%20Event.flv?dl=0

Of download hier.


5 juli 2016

Een tipje van de sluier opgelicht

Verslag van de Werkplaats van WILPF NL op 11 juni jl.

Sinds juli 2013 onderhandelen de EU en de Verenigde Staten over een vrijhandelsakkoord, het Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP). Dit op stapel staande akkoord roept veel 
vragen op, juist omdat het onderhandelen erover met veel 
geheimzinnigheid gepaard gaat en verstrekkende gevolgen heeft voor Europa. Het zou wel eens kunnen zijn dat Europa met dit akkoord het paard van Troje binnenhaalt.

Zie ook: http://www.stopwapenhandel.org/ttip/

Lees de volledige tekst hier


5 juli 2016

In de voorste linie

Diaspora vrouwen onderhouden veelal een stevige band met mensen in haar land van herkomst. Zij nemen initiatieven, organiseren activiteiten en initiëren er projecten. De vrouwen bezoeken hun land regelmatig. Ze enthousiasmeren en motiveren er de mensen, vooral geven zij praktische steun aan het vredesproces en de ontwikkeling van hun land.

De brochure is hier te lezen.


26 mei 2016

Een genderbewuste benadering van vredesvraagstukken

19 mei 2016

door Joke Oranje

Wat hebben vrouwen bijgedragen aan vredesvraagstukken? Waarom is het belangrijk dat de relatie tussen mannen en vrouwen expliciet genoemd wordt bij het stoppen van oorlog en fysiek geweld? Dit zijn geen theoretische vragen, we lopen er in de praktijk tegenaan als we ons aan willen sluiten bij vredesinitiatieven. Vanuit mijn ervaring wil ik een paar voorbeelden noemen en wellicht kunnen jullie vanuit andere ervaringen dat aanvullen.

Lees de volledige tekst hier.


30 april 2016

Manifestatie voor Verdraagzaamheid in Enschede

Manifestatie voor Verdraagzaamheid in Enschede

In Enschede werd op 19 maart 2016 een manifestatie voor verdraagzaamheid gehouden, in de Jacobuskerk.

Er was op verschillende manieren negatief gereageerd op de komst van asielzoekers, nu wil Enschede laten zien dat vluchtelingen welkom zijn.

Lees het verslag van deze bijeenkomst hier.