Actueel

9 april 2017

Symposium: Op weg naar een kernwapenverbod?

Zaterdag 20 mei 2017, 13.00-16.00 uur

De Amershof, Snouckaertlaan 11, Amersfoort

Voor meer informatie zie hier


30 maart 2017

Involvement of youth and women in the peace dialogue on Burundi

Op voorstel van Peace SOS heeft ook het Platform V&VD de brief ondertekend met als onderwerp:  Involvement of youth and women in the peace dialogue on Burundi 

Lees hier de brief.


16 maart 2017

Dienstplicht voor meisjes?


In 2010 heeft de werkgroep WEL-dadig van Vrouwen voor Vrede een brief verspreid om meisjes op te roepen na te denken en een standpunt in te nemen over militaire dienstplicht.  

Toen nog alleen voor jongens.

Nu heeft het kabinet besloten om in de Tweede Kamer een voorstel in te dienen om ook voor meisjes de dienstplicht in te voeren.

Dat betekent dat onze oproep aan meisjes om een standpunt in te nemen nu relevant is.

Vrouwen en Duurzame Vrede heeft deze brief overgenomen, iets aangepast. V&DV vraagt u om hem door te sturen naar uw familie, vrienden en kennissen, met het verzoek om hem onder de aandacht te brengen van dochters, vriendinnen etc. die vanaf 2018 een oproep zullen krijgen om in militaire dienst te treden.

Hier vindt u de brief.


28 januari 2017

Verslag WILPF werkplaats 10 december 2016

Inleiding over de actualiteit rondom het kernwapenverbod.

Gastspreekster: Selma van Oostwaard

Lees het verslag hier.


25 november 2016

Verslag Vredessymposium 2016

Op 21 september vond het Vredessymposium plaats in Wageningen, georganiseerd door Vredesmissies zonder wapens. Vredeshelden van 2016 vertelden over hun werk in conflictgebieden. Onder andere onze eigen Mekka Abdelgabar werd gehuldigd als vredesheld 2016.

Lees hier het verslag van deze dag.

En ziede korte film over het vredessymposium: https://www.youtube.com/watch?v=7dkqjp1Y7EM&feature=youtu.be

en  http://eirene-nederland.org/vredessymposium-en-vredeshelden-2016-hotel-wereld-wageningen/

en ook dit is misschien interessant voor u: https://www.facebook.com/vredesmissieszonderwapens/?fref=ts

 


16 september 2016

De kracht van vrouwen in oorlog en vrede

 Op 14 september was er in aanloop naar de vredesweek een vredesdebat in de bibliotheek van Enschede. 

 De kracht van vrouwen werd besproken met als leidraad de resolutie 1325 van de verenigde naties, waarin o.a. staat: Geen vrede zonder vrouwen. Vrouwen hebben de kracht een verbindende rol te spelen in conflict situaties. Rechten van vrouwen moeten beschermd worden in oorlogen. Active deelname van vrouwen aan de besluitvormingsprocessen en vredesonderhandelingen moet gefaciliteerd worden. VN moet meer vrouwen aanstellen op sleutelposities binnen de vredesoperaties. 

Een verslag hiervan kunt hier lezen


16 september 2016

Soedanese vrouwen

Het verhaal van Thuria Ibrahim Saleh is nu te lezen. Zie hieronder: Hoe organiseer je vrede in de woestijn?

En de link naar een  filmpje over een training van Soedanese vrouwen: https://www.dropbox.com/s/38noxt8ehnexvd6/Fourth%20Learning%20Event.flv?dl=0

Of download hier.


5 juli 2016

Een tipje van de sluier opgelicht

Verslag van de Werkplaats van WILPF NL op 11 juni jl.

Sinds juli 2013 onderhandelen de EU en de Verenigde Staten over een vrijhandelsakkoord, het Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP). Dit op stapel staande akkoord roept veel 
vragen op, juist omdat het onderhandelen erover met veel 
geheimzinnigheid gepaard gaat en verstrekkende gevolgen heeft voor Europa. Het zou wel eens kunnen zijn dat Europa met dit akkoord het paard van Troje binnenhaalt.

Zie ook: http://www.stopwapenhandel.org/ttip/

Lees de volledige tekst hier


5 juli 2016

In de voorste linie

Diaspora vrouwen onderhouden veelal een stevige band met mensen in haar land van herkomst. Zij nemen initiatieven, organiseren activiteiten en initiëren er projecten. De vrouwen bezoeken hun land regelmatig. Ze enthousiasmeren en motiveren er de mensen, vooral geven zij praktische steun aan het vredesproces en de ontwikkeling van hun land.

De brochure is hier te lezen.


26 mei 2016

Een genderbewuste benadering van vredesvraagstukken

19 mei 2016

door Joke Oranje

Wat hebben vrouwen bijgedragen aan vredesvraagstukken? Waarom is het belangrijk dat de relatie tussen mannen en vrouwen expliciet genoemd wordt bij het stoppen van oorlog en fysiek geweld? Dit zijn geen theoretische vragen, we lopen er in de praktijk tegenaan als we ons aan willen sluiten bij vredesinitiatieven. Vanuit mijn ervaring wil ik een paar voorbeelden noemen en wellicht kunnen jullie vanuit andere ervaringen dat aanvullen.

Lees de volledige tekst hier.